Welkom op de weblog van JV Together

Op deze weblog vind je bijbelstudies die gebruikt zijn tijdens de avonden van JV Together. Daarnaast zijn er gedichten, gebedspunten en andere overdenkingen te vinden. Iedereen is vrij zijn of haar reactie te geven op deze bijbelstudies.

Niet-oorbare reacties worden door de beheerder verwijderd.

Bijbelstudie christelijk zakendoen

Op deze weblog zijn een aantal artikelen geplaatst rondom het thema 'christelijk zakendoen'. Aan de hand van een aantal uitspraken van John Wesley over geld is op de JV een bijbelstudie gehouden over christenen en geld en christelijk zakendoen.

Lees verder...

WEL IN DE WERELD, NIET VAN DE WERELD...

Of je christen bent of niet, of je wilt of niet, iedereen wordt geconfronteerd met zaken die op zich bij dit leven horen, maar die soms zo zijn verdraaid en vervormd worden of zo vervormd worden aangeboden, dat ze schadelijk zijn of zouden kunnen zijn voor de gezondheid van de mens.... Wat doe je ermee?
Lees verder...

Geld en realisme

Er is iets met geld aan de hand. Want is geld neutraal in de zin dat je het naar believen ten goede of ten kwade kunt gebruiken? Of heeft geld de neiging uit te groeien tot een macht die ons trekt in de richting van het kwade?

Lees verder...

Geef geld!

Dat men geld wil zal niemand verbazen, wel dat het onverbloemd gevraagd wordt. Dat is toch not done, onfatsoenlijk! Het is gebruikelijk dat in advertenties en mailings het verlangen naar geld zorgvuldig verpakt wordt. Voorzichtig wordt de argeloze lezer bewerkt tot hij rijp is voor een overschrijving. Soms wordt de vraag verpakt met plaatjes van zwarte kindertjes of "een gratis kleurig boekje". Als u maar niet de indruk krijgt dat men geld wil, maar desondanks wel een bedrag overmaakt. Hier volgen een paar recente voorbeelden, die overigens niet per se aantonen dat een organisatie onbetrouwbaar is. Met sommige van hen werken we graag samen. De stijl van fondswerving kan echter een zorgwekkende trend in het geefgedrag van christenen bevorderen. Een trend die ook ons dreigt te infecteren en daarom willen we waakzaam zijn.

Lees verder...

Een christelijk bedrijf is niet neutraal

"Het einde van de christelijke ondernemer". Onder deze titel verscheen recent een column in Het Financieele Dagblad van de hand van de oud-hoogleraar bedrijfsethiek H. L. van Luijk. Zijn christelijke ondernemers en organisaties nog herkenbaar in hun maatschappelijk handelen? Of is het onderscheid nagenoeg verdwenen? Volgens dr. ir. R. A. Jongeneel gaat het bij ondernemen niet maar om middelmatige zaken. Er zijn ethische grenzen met duidelijke christelijke elementen, schrijft hij. Lees verder...

Christelijk zakendoen is meer dan een toetje

Van onze redactie economie
HOUTEN - Bij het zakendoen mag voor een christenondernemer het geld niet centraal staan. Hij moet ook letten op de belangen van bijvoorbeeld de werknemers, de klanten en het milieu. Als een zakenman dit alles doet, is dat dan een voorbeeld van bijbels rentmeesterschap? „Ja", stelt de communicatiedeskundige prof. dr. A. van der Meiden. „Nee", benadrukt ondernemer K. de Wit. En wat vindt de ethicus prof. dr. W. H. Velema? „Mijn antwoord zit tussen die beide uitersten in."

 

Lees verder...

Belijdenis

De komende weken zullen in veel gemeenten jongeren en ouderen belijdenis doen, bid voor deze mensen.

Bid ook voor al de mensen die niet openlijk hun geloof kunnen belijden omdat ze vervolgd en verdrukt worden. Bid voor kracht en bemoediging voor alle mensen in nood en verdriet.

Sta in de lijdenstijd eens extra stil bij wat JEZUS voor ons deed. Hol niet steeds door maar laat je leiden door HEM die gezegd heeft: 'Kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven'.

Een goede lijdenstijd toegewenst.

Als Jezus niet was geboren

Als Jezus niet was geboren

zo laat de Bijbel horen

had ik nooit een eeuwig leven

daar mijn zonden me niet zouden zijn vergeven

......

Lees verder...

Gebedspunten 23-02-2006

- Bid voor de mensen in Irak, Afganistan en alle andere landen waar oorlog is.

- Bid voor de mensen in Moskou waar zoveel doden gevallen zijn bij het instorten van een markt.

- Bid voor de nabestaanden van de ramp op de Filipijnen

Kaleb

De twaalf verspieders zijn teruggekeerd uit het beloofde land. 10 verspieders geloven niet dat God machtig genoeg is het volk het beloofde land in te leiden. Kaleb en Jozua geloven dat wel. Omdat Kaleb wel heeft geloofd krijgt hij van God een speciale zegen. Lees verder...